Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC năm 2016 và đăng ký nhu cầu thực hiện 2017
Số ký hiệu văn bản 2069/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành 28/10/2016
Ngày hiệu lực 28/10/2016
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC năm 2016 và đăng ký nhu cầu thực hiện 2017
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Bá Ninh
Tài liệu đính kèm 2069.pdf