Sắp xếp lại mạng lưới trường học, lớp học, và đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017c- 2020
Số ký hiệu văn bản 41-CT/TU
Ngày ban hành 30/08/2017
Ngày hiệu lực 30/08/2017
Trích yếu nội dung Sắp xếp lại mạng lưới trường học, lớp học, và đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017c- 2020
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Đức Thanh
Tài liệu đính kèm Chi thi 41.pdf