Tổng số: 56
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
736/QĐ-BGDĐT 13/03/2020 Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018
Lượt xem: 130
Tải về 0
1966/SGDĐT-KTKĐ 09/10/2017 Phổ biến thông tin về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018
Lượt xem: 62
Tải về 0
1970/SGDĐT-KTKĐ 09/10/2017 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định CLGD năm học 2017 - 2018
Lượt xem: 93
Tải về 0
1971/SGDĐT-TTr 09/10/2017 Phát huy nhiệm vụ và quyền Ban đại diện cho mẹ học sinh trong thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục ở các đơn vị, trường học.
Lượt xem: 60
Tải về 0
169/KH-THPTLQĐ 09/10/2017 Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa năm học 2017 - 2018
Lượt xem: 90
Tải về 0
166/KH-THPTLQD 07/10/2017 Kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"
Lượt xem: 109
Tải về 0
165/KH-THPTLQD 07/10/2017 Kế hoạch tư vấn học đường năm học 2017 - 2018
Lượt xem: 92
Tải về 0
1914/SGDĐT-TCCB 03/10/2017 Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Lượt xem: 55
Tải về 0
157/KH-THPTLQD 30/09/2017 Triển khai thực hiện chương trình giáo dục An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai.
Lượt xem: 96
Tải về 0
158/KH-THPTLQD 29/09/2017 Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.
Lượt xem: 86
Tải về 0
123456