Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018
Số ký hiệu văn bản 736/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 13/03/2020
Ngày hiệu lực 13/03/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt KT.BỘ TRƯỞNG, THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Bộ
Tài liệu đính kèm 736_qd_bgddt-dieu-chinh-khung-ke-hoch-chuong-trinh.signed-1-.pdf